Świetlikowo jest portalem, który ma na celu rozwijanie widzenia u dzieci w wieku od 2 do 7 lat poprzez indywidualnie skomponowane zestawy gier przeznaczone do codziennego użytku. Jest kompleksowym narzędziem wspierającym rozwój widzenia, zawierającym system monitorowania postępów dziecka.

Przygotowane zestawy są tak dobrane, aby rozwijały szereg umiejętności, poczynając od motoryki gałek ocznych, przez koncentrację uwagi i logiczne myślenie, a kończąc na wyższych funkcjach z zakresu percepcji wzrokowej.

Portal przeznaczony jest dla wszystkich dzieci, w tym również słabowidzących, gdyż oferuje możliwość dostosowania wszystkich gier pod kątem zwiększenia kontrastu czy wielkości, pogrubienia konturu, jak również uproszczenia tła, zależnie od indywidualnych potrzeb danego użytkownika.

Pragniemy również, aby Świetlikowo stało się miejscem wymiany informacji pomiędzy rodzicami, opiekunami i specjalistami. Na naszej stronie będą pojawiały się artykuły związane z szeroko pojętą tematyką widzenia u dzieci, będziemy wciąż rozszerzać bazę ośrodków i miejsc służących pomocą w procesie rehabilitacji wzroku. Zapraszamy również do zadawania nurtujących Was pytań. Jesteśmy tu dla Was.

Lewy

Rehabilitacja a terapia widzenia

Rehabilitacja czy terapia widzenia? Co oznaczają i kiedy je stosujemy?
W rzeczywistości oba terminy odnoszą się do tego samego zjawiska, jakim jest ćwiczenie narządu wzroku. Tym samym używamy ich zamiennie.

Środek

Rola widzenia w rozwoju małego dziecka

Znacząca część ludzi nazywa siebie „wzrokowcami”. Dlaczego? Wystarczy odwołać się do własnego doświadczenia aby stwierdzić, że to właśnie możliwość widzenia w sposób najszybszy
i najpełniejszy pozwala zebrać informacje o otaczającym nas świecie

3

Pierwsza zabawka dziecka słabowidzącego

Pierwszy rok życia jest okresem największej podatności układu wzrokowego na stymulację. Dzięki wczesnej interwencji, dziecko słabowidzące ma szansę na prawidłowy lub zbliżony do prawidłowego rozwój funkcji wzrokowych.


Logo Unii Europejskiej

Projekt „Zintegrowany System Wsparcia Widzenia Świetlik” realizowany jest przy udziale środków
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, III oś Priorytetowa „Kapitał dla
innowacji”, FUNDUSZ POŻYCZKOWY WSPIERANIA INNOWACJI